اصطلاحاتی در دنیای قهوه

اصطلاحاتی در دنیای قهوه

اصطلاحاتی در دنیای قهوه

Acidity:
یکی از سه شاخصه اصلی قهوه است که به صورت تندی یا تیزی مرکبات مانند سرزنده ای بر روی زبان حس می‌شود؛ این حس تند و تیز مطبوع در ارتباط با قهوه هایی است که در ارتفاعات بالایی از سطح دریا کشت می‌شوند.
اسیدیتی به عنوان یک کیفیت طعمی شناخته می‌شود و این کلمه به معنای اسیدی بودن نوشیدنی (ph<7) نیست.

Acrid :
طعمی آزار دهنده همراه با حس زننده ای از تلخی و یا ترشی است.

Aftertaste :
طعم ماندگار قهوه که پس از نوشیدن آن حس می‌شود و در ذهن باقی می‌ماند.

Aroma :
کیفیتی از رایحه قهوه می‌باشد که از لحظه برخورد آب با قهوه قابل تشخیص است و برخی از فاکتور های طعمی از این طریق بدست می‌آید.

Blend :
ترکیبی از دو یا چند قهوه که از خواستگاه ، مزرعه ، زیر‌گونه ، پروسس و یا رست متفاوتی از هم داشته باشند.

Body :
تاثیر دهانی، سنگینی و غلظت (ویسکوزیته) نوشیدنی قهوه که بر روی زبان احساس می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.