سایزبندی دان سبز قهوه

سایزبندی دان سبز قهوه

سایزبندی دان سبز قهوه

مرکز تجارت جهانی عنوان کرده که به‌طور معمول رتبه‌بندی قهوه‌ سبز با استفاده از معیارهایی از قبیل: ارتفاع کشت، تعداد و نوع دانه‌های معیوب، چگالی دانه‌ها، میزان رطوبت دانه و پتانسیل ارزیابی حسی قهوه صورت می‌گیرد. گرچه تمام این معیارها نقش مهمی در انجام یک ارزیابی دقیق را ایفا می‌کنند، اما اندازه‌ی دانه‌ی سبز (screen size) به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین روش‌های ارزیابی همچنان از محبوبیت خاصی برخوردار است. بسیاری بر این باورند دانه‌های درشت‌تر از کیفیت‌ بالاتری برخوردارند اما این‌گونه نیست. چرا که در مناطق و ارتفاع‌های مختلف، رشد گونه‌های قهوه با اندازه‌‌های متفاوتی صورت می‌گیرد.
برای اندازه‌گیری دانه‌ی سبز از الک‌های مخصوصی استفاده می‌شود. هر کدام از این صفحات با توجه به اندازه سوراخ‌های آن عددگذاری شده‌اند. نمونه‌ی قهوه‌ی سبز در دسترس را در یک حجم ثابت (۳۵۰ گرم) از این الک‌ها عبور می‌دهند. با این‌روش می‌توان مشخص کرد بیشتر حجم نمونه‌ی ما از چه اندازه‌ای‌ست. گفتیم که یکسان بودن اندازه دانه‌ی سبز به انتقال حرارت یکسان در زمان برشته‌کاری منجر شده و در نهایت به کیفیت بالای برشته‌کاری محصول نهایی ختم می‌شود. از این رو‌ در قهوه‌های تجاری که اغلب از ترکیب (blend) چند دانه‌ از مناطق مختلف تشکیل می‌شوند، اندازه‌ی دانه‌های یکسان این مناطق جهت بالا بردن کیفیت و ثبات در برشته‌کاری بسیار حائز اهمیت است. هرچند به دلیل تفاوت چگالی و رطوبت دانه خاستگاه‌های مختلف، گاهی لازم است دانه‌ها جداجدا برشته‌ شده و بعد با هم مخلوط شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.