مختصری درباره اسپرسو

مختصری درباره اسپرسو

اگر زمان عصاره گیری اسپرسو را به سه قسمت تقسیم کنیم:
در ۱۰ ثانیه اول : بیشترین طعم ها، بیشترین بادی و بیشترین اسیدیته و به طور کلی بیشترین درصد عصاره گیری وجود دارد (تلخی و شیرینی وارد عصاره گیری نشده است)
در ده ثانیه دوم : شیرینی به قهوه اضافه میشود و بادی کمتر است
و در ده ثانیه آخر : کمترین بادی و تلخی زیاد است.

کاپ نرمال باید هر سه فاز را داشته باشد.
بنابراین اسپرسو نرمال (normale/solo) عصاره گیری ۲۵ تا ۳۰ میلی لیتر قهوه در مدت زمان بین ۲۰ تا ۳۰ ثانیه است.

رسترتو (ristretto) اسپرسویی است که فاز سوم را ندارد.
عصاره گیری ۱۵ تا ۲۰ میلی لیتر در ۱۵ الی ۲۰ ثانیه.

لونگو (lungo) عصاره گیری بیشتری دارد .
در زمان ۳۵ تا ۴۰ ثانیه ، ۳۵ تا ۴۰ میلی لیتر عصاره گیری میشود.

دوپیو (doppio) دو شات اسپرسو نرمال است.
۵۰ تا ۷۰ میلی لیتر عصاره قهوه در مدت زمان ۲۵ تا ۳۰ ثانیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.